Sürekli Bilgilendirme Formu

Portföy Bilgileri

Kuruluş Tarihi 08.12.1989
Halka Arz Tarihi 15.04.2005

Ortaklık Yapısı ( %5'inden daha fazlasına sahip ortaklar)

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)
Klepierre 16.713.907,88 44,85%
Akkök Holding A.Ş. 4.440.254,00 11,92%
Tekfen Holding A.Ş. 3.901.279,04 10,47%
Davit Braunştayn 2.534.461,82 6,80%
Diğer 9.674.097,26 25,96%
Toplam 37.264.000,00 100%

Şirketimizin 30.06.2023 tarihi itibariyle halka açıklık oranı %57,34'tür.

Portföy Dağılımı( %)

Gayrimenkuller 95,6%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları 2,5%
Diğer 1,9%
Toplam 100%